亞卡拉石

AA638P01
AA638P01
AA638P01
AA638P01

AA638P01

尺寸 : 30 x 60 cm
Marmi Classici Zebrino Bianco
*新一代仿大理石質感的亞卡拉石,展現天然石材悠遠歲月紋理,盡現大理石的高雅藝術品味。
*止滑係數:R9
​*厚度:8mm


上一則   |   回上頁   |   下一則